Home  |  FAQ & Contact  |  Curatorium  |  Links

calvin bio: samenvatting

Johannes Calvijn

Calvijn was een Franse humanist en aanhanger van de protestantse reformatie toen hij als vluchteling in Genève aankwam. Hij transformeerde deze provinciestad in een intellectuele Europese hoofdstad, wier politieke en kerkelijke instituties in de eeuwen erna zouden dienen als voorbeelden van democratische ontwikkeling en moderne samenlevingen. In de loop der jaren wist hij geleerden van naam naar Genève aan te trekken. Zowel hooggekwalificeerde handwerkslieden als minvermogende families die de vervolging ontvluchtten kwamen naar Genève. Daarmee kreeg de economische ontwikkeling van de regio een enorme stimulans: de ontwikkeling van banken en horlogemakerijen blijft tot de huidige dag. Tegelijkertijd wist Calvijn van Genève een toevluchtsoord te maken, door plaatselijke gewoonten te confronteren met meer vooruitstrevende gedachten.

Als jurist van opleiding en theoloog in de praktijk was Calvijn nauw betrokken bij de herorganisatie van politieke en sociale instituties: hij streed voor een eerlijke relatie tussen Kerk en Staat, waarbij de eerste van de overmacht van de laatste bevrijd moest worden. Zijn ideeën over recht gaven het rechtssysteem een solide fundament in de ethiek. Hij bracht de zorg voor de armen terug in het leven van de stad. De kroon op zijn werk waren het 'Collège' en de 'Academie', waar hoogwaardig onderwijs beschikbaar kwam voor allen. Zo stond Genève open voor de wereld en voor nieuwe ontwikkelingen.

De Franstalige wereld kan Calvijn bovendien dankbaar zijn voor zijn beslissende bijdrage aan de ontwikkeling van de Franse taal. Hij maakte deze taal tot de soort wetenschappelijke taal waarin ideeën kunnen worden geformuleerd en gedeeld.

more